Allemansrätten och åtelkamerorna

Att använda sig av kameror för att ta bilder på en viss plats kan vara ett mycket bra sätt att ha koll på ett bestånd och hur djuren rör sig. Men det finns många regler och frågor kring vad man som invånare i Sverige får fotografera automatiskt på grund av integritetsintrång och för att vara på säkra sidan är ett tillstånd att överväga. Mycket få personer har dock fått tillåtelse av sin länsstyrelse att sätta upp åtelkameror.

private-864304_960_720Allemansrätten säger att du får vistas på privat mark, du får röra dig runt i skog och mark och strand utan problem, men inte beträda tomter eller områden där du kan förstöra egendom, som till exempel en åker.

Automatisk tagning av foton får inte göras på platser där allmänheten har tillträde. Detta på grund av de lagar om integritet som finns i Sverige. Eftersom allmänheten enligt Allemansrätten har tillträde till all privat mark så länge du inte förstör till exempel gröda genom att beträda en åker, så är det inte lagligt att sätta upp åtelkameror hur som helst, inte ens om det är din egen mark.

Allemansrätten säger att en åker inte får beträdas av allmänheten då gröda kan förstöras och det blir förstörelse av egendom om en friluftsmänniska passerar där. Därför kan det diskuteras om en bonde får sätta upp en åtelkamera där och i många fall där det är växande gröda så tillåts det precis just därför att en åtelkamera sätts upp.

Det finns så kallade åtelplatser, platser som används vid jakt där det finns till exempel foder och jakttorn. I vissa fall är dessa platser anläggningar där inte allmänheten har tillträde och där det därför skulle kunna vara möjligt att ha åtelkameror. Men att åtelplatsen är en plats där obehöriga inte har tillträde bör eller måste visas med skyltar och det är inte alltid det görs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *