Tindra med fiskar

Många drömmer om ett foto med en stor fisk att kunna sätta upp på dejtingsajter och dejtingappar. Men innan du tar upp den stora gäddan är det flera saker du bör tänka på. För att hindra att Sveriges sjöar och vattendrag fiskas ut helt och hållet finns det många fiskeregler som syftar till att stärka fiskbestånden och skydda dem. Fiskereglerna är i mångt och mycket lokala och kan sökas upp på Länsstyrelsens webbplats om svenska fiskeregler.

tucunare-1344070_960_720När det gäller fiske finns olika typer av regleringar. En typ av reglering gäller minimimått, där du inte får ta upp fisk som understiger ett visst mått, detta för att fiskarna ska hinna reproducera sig minst en gång innan de tillfångatas. Fredningstid och fredningsområden är andra typer av skydd som innebär att du inte får fiska med särskilda redskap en viss period på året eller på en viss plats.

Som fiskare får du inte sälja fisk om du inte har licens för detta, så länge det gäller havsfiske. För sjöar och vattendrag gäller andra regler. När du fiskar i sjöar och vattendrag, undantaget de fem största sjöarna i Sverige, är det en speciell instans som har fiskerätten som i sin tur delar ut tillstånd till dem som vill fiska.

För att inte sprida kräftpest finns det krav på att desinficera redskap när du fiskar kräftor och att inte kasta kräftor eller förvara dem i annat vatten än där de har fångats, eller rengöra instrument och emballage i vatten som inte är från där de har fångats. I kräftpestsmittade områden gäller också strikta regler om försäljning och upptagning av kräftor.

Det finns ett flertal fiskar som är fridlysta och inte får fiskas. Bland dem ingår mal, stör och flodpärlmussla. Det finns också flera metoder som inte är tillåtna som fiske med sprängämne, elektrisk ström, skjutvapen eller gift, förutom att det finns många lokala regler och föreskrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *